TÜİK 2009 Hanehalkı tüketim harcaması verileri

TÜİK’İN 2009 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI VERİLERİNDEN ÇIKARTILAN SONUÇLAR:

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ülkede kişi başına aylık ortalama eğitim ve sağlık harcaması sadece 28 lirada kalıyor.

TÜİK’in 2009 Hanehalkı Tüketim Harcaması verileri kapsamında, “eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcamaları” da belirlendi.

A.A muhabirinin verilerden yaptığı derlemeye göre, 2009 yılı için Türkiye’de fert başına aylık ortalama harcama, 759 lira oldu. Söz konusu tutar, 2008 yılında 719 lira düzeyindeydi.

Harcamaların oransal dağılımı, önceki yıla göre belirgin bir farklılık göstermedi.

En yüksek harcama kalemini, 2008’de de olduğu gibi konut ve kira oluşturdu. Kişi başına yapılan harcama, ortalama 214 lirayı buldu. Bunu, 175 lirayla gıda ve alkolsüz içecekler, 103 lirayla ulaştırma izledi.

Eğitim için ayrılan payın 14 lira olması dikkati çekti. Eğitim, sağlık ile birlikte en düşük harcama kalemlerini oluşturdu. Bu kalemlere harcanan tutar, 2008 yılı ile aynı kaldı.

Sigara, tütün ve alkollü içecekler için fert başına aylık ortalama harcanan tutar 31 lira, otel, lokanta ve pastaneler için 39 lira, kültür ve eğlence için 20 lira, haberleşme için de 32 lira oldu.

Bu harcamalarda, 2008 yılına göre artışlar gözlendi. Söz konusu kalemlerde kişi başına aylık ortalama harcama 2008’de sırasıyla 28 lira, 31 lira, 18 lira ve 31 lira olarak gerçekleşmişti.

-TABLO-

Harcama gruplarına göre eşdeğer fert başına ortalama aylık tüketim harcamasının dağılımı şöyle:

Harcama türleri Eşdeğer Fert Başına Aylık
. Ortalama Harcama (TL)
. 2008                  2009
—————————— ——– ——–
Toplam 719      759
Gıda ve alkolsüz içecekler 163           175
Alkollü içecekler,sigara,tütün 28        31
Giyim ve ayakkabı 39                  38
Konut ve kira 209               214
Mobilya,ev aletleri,bakım hizm. 42      47
Sağlık 14           14
Ulaştırma 101    103
Haberleşme 31        32
Kültür, eğlence 18      20
Eğitim hizmetleri 14     14
Lokanta ve oteller 31     39
Çeşitli mal ve hizmetler 29        31

Not: Düzeltilmiş OECD ölçeğine göre hesaplandı. (aa)

Alıntıdır: Eğitim ve sağlık harcamalarımızın ne kadar düşük olduğunu göstermesi açısından son derece önemli olduğunu düşündüğüm veriler bunlar.  Kazancımızın önemli bir kısmı barınma ve beslenme giderlerine gitmekte maalesef.

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=1032717&Date=15.12.2010&CategoryID=80

You may also like...