10 Kirli CIA Operasyonu

CIA istihbarat teşkilatlarının en eskisi değil. Fakat uğruna faaliyet gösterdiği ülkenin dış politikasının da bir sonucu olarak, kısa tarihine rağmen en çok operasyon yapan ve para harcayan teşkilatlardan biri. Öyle ki, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı patlaka verene kadar düzgün bir istihbarat teşkilatı bile yoktu. Savaş patlak verdikten sonra apar topar kurulan Stratejik Hizmetler Ofisi, savaş sonrasında Alman istihbaratından transfer edilen kurmaylar ile beraber geliştirilerek CIA kuruldu. Aşağıda CIA’in geçmişinde 10 kirli operasyonu dilim döndüğünce sizlere anlatacağım.

Kaynak : https://listverse.com/2013/05/25/10-dirty-secret-cia-operations/

10) PBSUCCESS Operasyonu

CIA’in kurulduktan sonra ilk işi, ABD’nin arka bahçesi olan Güney Amerika’ya odaklanmak oldu. Soğuk savaş döneminde, Güney Amerika ülkelerinin sosyalizm ve komünizm gibi rejimlere kayması engellenmek isteniyordu. ABD ile işbirliği yapmamak, bu ülkelerdeki hükümetlerin devrilmesi için yeterliydi. CIA ilk idmanlarından birini Guatemala’da yaptı. Seçimle işbaşına gelen başkan Jacobo Arbenz, büyük toprakları vatandaşlara geri dağıtma, uluslararası şirketlere karşı kamulaştırmalar yapma ve dönemin büyük Amerikan şirketi United Fruit Corporation’ın faaliyetlerine son verme gibi tehlikeli işlere girişmişti. Elbette ABD bu hareketleri cezasız bırakamazdı. Ülkeden sürgün edilmiş olan Albay Carlos Castillo Armas komutasında 480 paralı asker eğitildi ve ülkeye indirildi. Kısa sürede Armas ve adamları yönetimi ele geçirdi. Arbenz istifa etti ve ülkeyi terketti. Daha sonra yayınlanan CIA dökümanlarına göre paralı askerler başarısız olsa dahi, son dakikaya kadar Arbenz’e karşı bir suikast planı da masadaydı.

9) Mongoose Operasyonu

Soğuk Savaş yıllarında ABD ile Küba arasındaki ilişkiler son derece gergindi. Fiyasko ile sonuçlanan Domuzlar Körfezi çıkartmasından sonra CIA’in kamuoyu ve başkan nezdindeki güvenirliği son derece zedelenmişti. Dönemin başkanı Kennedy, CIA’i parçalara ayırmak ve tarihe gömmek ile tehdit ediyordu (bu laflarından kısa süre sonra öldürüldü). Hayalkırıklığı içindeki Kennedy, Castro ve Küba ile uğraşma işini kardeşi Robert Kennedy’e devretti. Savunma bakanlığı ve CIA işbirliğindeki Mongoose Operasyonunu hazırlayan R.Kennedy’nin amacı, Castro’yu bir suikast ile ortadan kaldırmaktı. Bu doğrultuda hiç bir harcamadan kaçınılmadı.

fidel_castro_01

Castro’nun dalış tüpüne verem virüsü bulaştırmak, favori plajına bombalı deniz kabukları döşemek, purosuna zehir enjekte etmek gibi bir sürü fantastik plan masaya konmuştu. Hepsi fiyasko ile sonuçlandı. Castro 2008’de sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevini kardeşine devretti. Mongoose Operasyonu büyük bir başarısızlık oldu.

8) CIA Porno Film Çekti !

Ülkeyi 1959’dan 1966’ya kadar yöneten Endonezya başkanı Sukarno, CIA tarafından komünizm yanlısı olarak yaftalanmıştı ve devirilmesi gündeme gelmişti. Sukarno’yu devirmek için yapılan planlardan biri, saygınlığının zedelenmesi ve zayıflatılmasıydı. Bunun için Sukarno’ya çok benzer bir kişi ile CIA porno film çekti. Amaç filmin Endonezya’da el altından dağıtılmasıydı. Fakat yapılan son kontrollede, Endonezya kültüründe bunun batı toplumlarındaki gibi bir toplumsal bir kabahat olmadığı, her erkeğin başına gelebilecek bir baştan çıkarılma olduğu öğrenildi ve film piyasaya verilmedi. Sukarno da zaten 1966’da bir askeri darbe ile generallerinden biri tarafından devrildi.

CIA porno film planını İkinci Körfez savaşından önce de denemek istedi. Saddam Hüseyin ve Usame Bin Ladin gibi adamların filmlerini üreterek savaştan önce destekçilerinin saygısını kaybetmeleri amaçlandı. Fakat bu filmler de üretilmedi.

7) Pakistan’da Aşı ve DNA toplama Faaliyetleri

11 Eylül 2001 olaylarından sonra El Kaide ve Usame Bin Ladin ABD için ciddi bir problem teşkil etmekteydi. Terör örgütü El Kaide’ye karşı operasyonlar sürmesine rağmen, Bin Ladin’in yakalanamaması süper güç ABD’yi zor durumda bırakmaktaydı. CIA bu iş üzerine ciddi bir biçimde eğildi ve aldığı istihbaratlardan birine dayanarak Bin Ladin’in Pakistan’da olduğuna kanaat getirdi.

Alınan istihbaratlar ile çember düzenli olarak daraltılmasına rağmen, başka bir ülkede yapılacak bir operasyon öncesinde, kesin bir bilgiye ihtiyaç vardı. Bu nedenle CIA bir aşılama kampanyası organize etti. Aşılama kampanyası daha fakir bölgelerden başladı ve daha sonra Bin Ladin ve ailesinin de olduğu daha zengin muhite doğru bir ay içerisinde ilerledi. CIA bu iş için Pakistanlı bir doktoru kiralamıştı. Aşılama etkinliğine Bin Ladin’in çocukları da katılmak gibi bir hata yaptılar. CIA istediğini almıştı. Elindeki DNA örnekleri ile çocuklarınki tamamen uyuşuyordu. Bölgedeki çocukların tam olarak korunması için gereken ikinci ve üçüncü dozajlar bile vurulmadan ABD özel kuvvetleri Bin Ladin’in evini bastı ve operasyonu gerçekleştirdi. Bin Ladin’in öldürülmesi Obama, CIA ve ABD için büyük bir sükse olarak tarihe geçti.

vaccinate_87126793

Elbetteki Pakistan kızgındı. Olayda görev alan doktoru 35 yıl hapise mahkum etti ve ABD ile ilişkilerine mesafe koydu. Operasyonun daha vahim olan sonucu ise şuydu :Üçüncü dünya ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerin bu tarz sağlık taraması, aşılama gibi kampanyalarına şüphe ile yaklaşmaya başladılar ve gönüllü sağlık örgütlerinin işi çok daha zorlaştı.

6) Bingazi Konsolosluk Baskını

Arap baharının en etkili olduğu ülkelerden biri Libyaydı. Uzun yıllardır ülkeyi yöneten Muammer Kaddafi devrilmişti. Kaddafinin ölümünden yaklaşık bir sene sonra ise Bingazi’deki bir ABD dışişleri binası öfkeli göstericiler tarafından kuşatıldı.

Yardım çağrısı, binadan değil Bingazi’deki gizli bir CIA konutundan gelmişti. Hızlıca gönderilen destek personeline rağmen ABD’nin Libya büyükelçisi baskıncılar tarafından öldürüldü. Olay siyasi arenada ve ABD’de bir infial yarattı ve soruşturması uzun yıllar sürdü. Bir ABD diplomatik misyonu kuşatılmış ve ülkedeki en yetkili ABD temsilcisi olan büyükelçi öldürülmüştü. Dönemin dışişleri bakanı Hillary Clinton da bu nedenle soruşturma geçirdi ve sonraki dönem başkanlık seçimlerinde bu soruşturma hep karşısına çıktı.

In_Profile_Muammar_al_Gaddafi_rk_LG5zxga_CCl

Olayın CIA için dramatik olan kısmı ise konsolosluk binasını basan göstericileri bir seneden fazla süredir ayaklandıranın kendileri olmasıydı. Bu bilgi ortaya çıkınca Bingazi’deki güvenli ev apar topar kapatıldı ve temizlendi. Daha önce, ayaklanmanın doğal olduğu ve Arap baharı kapsamında ülkenin karıştığı düşünülmekteydi. Olaylardaki CIA parmağı sonradan ortaya çıktı.

5) Alaycı Kuş Operasyonu

Soğuk savaş yıllarında medyanın önemi daha da artmıştı. CIA de, medyadaki aykırı sesler ile mücadele ve medyanın kontrol edilmesi için ciddi para ve zaman harcamaktaydı. Alaycı Kuş Operasyonu bu çabaların bir ürünüydü. Daha sonra ortaya çıkan verilere göre CIA pek çok önde gelen gazete, radyo ve TV işletmelerinde gazetecilere istediği haberleri yaptırmak için para veriyordu. Bazı haberlerin hiç ABD medyasına yansımaması sağlanıyordu (Guatemala’daki ABD destekli darbeden ABD kamuoyu hiç haberdar olmamıştı). CIA daha da ileri giderek bizzat kendi adamlarını gazeteci olarak ulusal ve bölgesel medya kuruluşlarına da yerleştiriyordu.

tumblr_lxuvhc1_XTo1qa64a4o1_500

Olayların açığa çıkmasında sonra bir kongre soruşturması başlatıldı. Soruşturma sonucunda dönemin CIA Başkanı George H.W. Bush, bundan sonra ABD basın kuruluşları ile paralı bu tarz ilişkilere girilmeyeceğini açıkladı ve ekledi : “Gönüllü olarak CIA ile istihbarat ve haber paylaşımı, haber yönlendirmesi  yapacak gazeteciler bu kapsamın dışındadır!”

4) Kaos Operasyonu

1960’larda ABD Vietnam bataklığına saplanmıştı ve savaşın uzaması ABD’de protestolara neden olmaktaydı. Savaş karşıtlığı ve barış çağrıları ülkenin her yanından yükselirken, ABD yönetimi Vietnam savaşının haklılığını kamuoyuna anlatmak için yukarıda da değindiğimiz alaycı kuş operasyonunu kullanmaktaydı. Fakat bu yeterli gelmemiş olacaktı ki, savaşı protesto eden grupların dış bağlantılı olduğu görüşü hakim oldu. FBI’ın  karşı istihbarat programı yetersiz kalmıştı ve Başkan Lyndon B. Johnson CIA’i yeni bir görev ile donatmaya karar vermişti : Protestocu grup ve örgütlere sızma. CIA operasyon için detaylı bir isim düşünmemiş ve Kaos Operasyonu kod adını uygun görmüştü.

operations_mhchaos01

Kara Panterler, Demokratik Toplum için Öğrenciler gibi oluşumların hepsine CIA tarafından sızıldı. Programın bazı Yahudi örgütlerini ve kadın oluşumlarını da kapsadığı sanılıyor. Kaos operasyonunun sonlandırılıp sonlandırılmadığı tam olarak bilinmiyor. Watergate skandalının ardından Kaos dosyası kapandıysa da, CIA’in günümüzde de bu tarz faaliyetlerde bulunduğu sanılıyor. 11 Eylül sonrasında, New York Polis teşkilatı ile müslümanları izlemek için müslüman derneklerine sızma faaliyetleri şu an mahkemeye taşınmış durumda ve CIA’in sivil toplumu yakında izleme faaliyetleri hiç durmamış gibi görünüyor.

3) Phoenix Programı

CIA, Avustralya Ordusu ve Güney Vietnam komandolarının katıldığı Phoenix programı, Viet Kong gerillaları için önem taşıyan, Viet Kong hakkında bilgi sahibi olan ya da Viet Kong ile işbirliği yapan kişileri hedefleyen bir suikast, işkence ve tecavüz programıydı. Askeri bir program olmasına rağmen, hedefleri sivillerdi.

goblin_platoon

Binlerce Kuzey Vietnamlı sivil bu program kapsamında kaçırıldı, işkence gördü, öldürüldü ve sorgulandı. Operasyon ABD’de çok tepki çekince yürürlükten kaldırıldı ve yerine F-6 adı verilen benzer program sessizce uygulamaya konuldu.

2) Ajax Operasyonu

Ajax Operasyonu, CIA’in daha sonraki eylemleri için de yol taşı döşeyecek, İngiliz istihbaratı ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir operasyondu ve İran şahının tekrar ülkesinin başına dönmesini sağladı.

mossadegh21

İran’ın ilk seçilmiş lideri olan Muhammed Musaddık, ülke petrolümü kamulaştırma amacındaydı. İran petrollerini kaptırmak istemeyen İngiltere ve ABD derhal harekete geçtiler. Rüşvet ile pek çok İranlı bürokrat, devlet adamı, hatta sokak serserileri satın alındı ve Musaddık aleyhinde örgütlendi. Ayaklanma başarılı oldu, Musaddık hapse atıldı ve Batı yanlısı general Fazlollah Zahedi ülkenin başına geçti. Şah ise büyük bir merasim ile ülkenin başına sembolik olarak tekrar getirildi. İran petrollerinin Sovyetlerin eline geçmesi engellenmiş, Anglo-Sakson çıkarları korunmuştu.

1) Mücahitler

Sovyetler Birliği, yıkılmadan evvel Afganistan’a bulaşmak gibi bir hataya düşmüştü. Afganistan’ın işgalinin kolay olacağı düşünülse de, CIA tarafından silahlandırılan İslamcı savaşçılar sayesinde Afganistan savaşı uzun yıllar sürdü ve Sovyetleri inanılmaz derecede yıprattı. Daha sonra mücahitler olarak nam salan bu savaşçılar, ABD tarafından etkili silahlar ile donatılmışlardı. Yerden havaya ateşlenen roket atarlar ile Rus uçak ve helikopterlerinin korkulu rüyası oldular. Sovyetler yıkılmadan hemen evvel 1990 başında Afganistan’ı ele geçirse de, harcanan kaynaklar ve zaman devleti büyük ölçüde yıprattı. Mücahitlerin silahlandırılması ve eğitimi CIA’in en büyük başarılarından biri oldu. En azından öyle sanılıyordu.

Osama_Bin_Laden_with_Afghan_Mujahideen

Ta ki 2001’deki 11 Eylül saldırılarına kadar. İslamcı mücahitler bu kez ABD’yi vurmuştu ve geliştirdikleri komplike taktikler ve savaş güçleri ile terör saldırılarına başlamışlardı. Bu sefer de ABD Afganistan’daki mücahitler ile bir savaşa girişti. Ülkedeki NATO ve BM güçleri ile ABD askerlerinin Taliban ve El Kaide gibi örgütler ile mücadelesi halen devam ediyor.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.