Temsilciler Meclisi Nedir?

ABD Kongresinin Alt Kanadı: Temsilciler Meclisi

Temsilciler Meclisi (House of Representatives), ABD Kongresinin iki kanadından biridir ve federal yasama organının alt kanadını oluşturur. Meclis, her eyaletin nüfusuna göre belirlenen milletvekili sayısı ile temsil edilir ve toplam 435 üyesi vardır. Milletvekilleri, iki yıllık dönemlerle seçilir ve seçmenlerin doğrudan oylarıyla belirlenir.

Meclis, federal yasama organının yasama fonksiyonunu yerine getirir. Yani federal yasaların tasarlanması, hazırlanması ve kabul edilmesi işlemleri Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilir. Yasama süreci, bir milletvekili tarafından sunulan bir tasarı ya da öneri ile başlar ve ardından meclis içinde bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun onayından geçen tasarılar, Meclis’te görüşülür ve kabul edilirse Senato’ya gönderilir. Senato tarafından da kabul edildikten sonra, tasarılar başkanın onayına sunulur ve yasalaşır.

Temsilciler Meclisi, ayrıca federal bütçenin belirlenmesi, vergi yasalarının çıkarılması, ticaret ve dış politika konularının ele alınması gibi diğer yasama görevlerini de yerine getirir. Meclis, farklı partilerden ve farklı eyaletlerden gelen milletvekilleri arasında tartışmalar ve müzakereler yaparak, yasama sürecini yürütür.

Temsilciler Meclisi, ayrıca federal hükümetin denetim işlevini yerine getirir. Bu çerçevede, federal kurumların yürütme gücü ve harcama işlemleri üzerinde denetim yapar. Temsilciler Meclisi, federal yürütme organının işleyişine yönelik soruşturmalar düzenleyebilir ve yürütme organının işleyişindeki hataları, yanlışları ve kötüye kullanımları açığa çıkararak kamuoyunun bilgi edinmesini sağlayabilir.

You may also like...

1 Response

  1. 3 Mayıs 2023

    […] ve Temsilciler Meclisi, birbirleriyle etkileşim halinde çalışarak federal yasaların oluşum sürecini yönetirler. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.